• Users Online: 203
  • Print this page
  • Email this page

  Editorial Board

Editor in Chief
Manisha Sahay

Emeritus Editor
RK Sharma

Consulting Editors
G Abraham
S Guleria
SK Agarwal
M Minz
Vivekananda Jha

Editors
Manish Rathi
Narayan Prasad

Associate Editors
D Bhowmik
Edwin Fernando
N.Gopala Krishna
Vivek Kute

Section Editors
Anuradha (Kidney)
Ananth Kumar (Kidney)
R.K. Dhiman (Liver)
T.D. Yadav (Liver)
Ajay Behl (Heart)
Rana Sandeep Singh (Heart)
Ashish Sharma (Pancreas)
Rakesh Sahay (Pancreas)
Param Jyothi (Lungs)
Narendar (Bone Marrow)
Santhosh Varghese (Histocompartability and Immunology)
Swarnalata G (Transplant Pathology)
Girish Narayan (Literature Review)
K.V. Dakshinamurthy (Ethical Issues)
Arpana Iyengar (Pediatric Transplant)

Editorial Advisory Board (National)
A. Gopal Kishen
Ashok Kriplani
Abhijeet Taraphdar
Allen Almeida
Ajit Huligol
A.K. Bhalla
Amit Gupta
Bharat Shah
C.K. Jacob
C.M.Thiagarajan
D.K. Pahari
D.S. Rana
T Dhinakaran
H.L. Trivedi
Jai Prakash Ojha
J.T. John
K.S. Chugh
L.C. Sharma
M.M. Rajapurkar
M A Muthusethupati
Pradeep Deshpande
P.Soundhayrarajan
SC Dash
Sanjeev Gulati
S.Sahariah
S Sundar
SC Tiwari
SK. Pareek

Sunil Shroff

T. Ravi Raju
V. Sakhuja
U. Oza
V. Kher

Editorial Advisory Board (International)
G. Basu
J. Chapman
J. Dossetor
Jai Radhakrishna
M. Bhandari
P.J. Morris
PS. Randhawa
Ramesh Prasad
S. Sethi
T.K.S. Rao

Editorial Board
Arpita Roy Chaudhary
Dharmendra Bhaduria
Dhananjay Agarwal
Kiranmai Ismal
KL Gupta
Rajashekhar Chakarvarty
Ratan Jha
R Ram
Sreebhushan Raju
Sreejith Parmeshweran
Swarnalata Guditi
Tarun Jeloka
T. Manjusha
T. Gangadhar
Urmila Anandh
Vali Sharmas

About the journal